A csapadékvíz elleni szigetelés felújításánál érdemes fontolóra venni, hogy a felújítást
hőszigeteléssel is egészítsük ki az épület energiahatékonyságának javítása érdekében.
Ezzel is elősegítve országunk energiaellátása fenntarthatóságát.
Az épületek hővesztesége 25%-a a tetőn keresztül jut ki a szabadba.
Az épületek tekintélyes energiamennyiséget használnak fel, a hőszigetelés a legköltséghatékonyabb megoldás. A munkáink is azt bizonyítják, hogy a hőszigeteléssel kiegészített épületek több pénzt spóroltak meg, mint bármi más elvégzett felújításnál. Így kímélve a pénztárcát és a környezetünket egyaránt, a kényelem és az életminőség csökkenése nélkül. Egy beruházás, amely gyorsan kifizetődik.

Az épületek a legnagyobb energiafogyasztók, s ezért érhető el itt a legnagyobb energia megtakarítás. Energiaigényük 80%-át a téli fűtési, valamint a nyári hűtés teszi ki.
A lapostetők hőszigetelésénél 10-20cm hőszigetelés beépítésével már kifizetődő.
Abban az esetben ha hőhíd mentesen, teljes vastagságban, felület folytonosan lett kivitelezve.

Hőszigetelés feladata
Alacsony üzemeltetési költség biztosítása az épületnek
A hőszigetelés optimális klímát biztosít a belső térben
Javítja a falak hőtároló képességét.
A fűtési szünetek közötti időszakban a helyiségek kihűlése lassul.
Épület esztétikai megjelenés javulása.
Az épület élettartam meghosszabbítása.
Csökkenti az épületszerkezetek hőmérséklet ingadozásból adódó eldeformálódását.

Hőszigetelő anyag kiválasztásánál figyelembe kell vegyük:
A hőtechnikai paramétereit
A hőszigetelés keménységét nyomószilárdságát
Víz felvevő képességét
Tetőszigetelés lejtését (mert egy magas szilárdságú hőszigetelés kiválasztásával 1,5% lejtés is megvalósítható)
A hőszigetelés aljzatát (pl. a tetőn lévő trapézlemezre hőszigetelést kivitelezni, csak is megfelelő vastagságú, szilárdságú anyag építhető be, így elkerülhető a hőszigetelés behajlása, beszakadása)
A hőszigetelés rögzítés módját (ragasztásos, mechanikai, vagy leterheléses rögzítés)
Az épületszerkezet terhelhetőségét
Párazáró képességét
Tűzállóságát
Hangszigetelő tulajdonságát, akusztikai elvárásait
Gazdaságossága, beépíthetősége
Élettartama (hőszigetelési képesség csökkenés az idő folyamán)
Az esetleges méretváltozásait
Egészségre, környezetre gyakorolt hatásait

Hőszigetelést készíteni a külső oldalakon ajánlatos, mert így kihasználhatjuk a falak hőtároló képességét. Kivételes esetekben mint pl. hűtőházakban alkalmazható, a belső oldalára helyezett hőszigetelés.
A hőszigetelés rögzítés módjai:

-Ragasztásos
-Mechanikai
-Leterheléses

A különböző rögzítések akadályozzák meg a rétegrendek egymástól való elmozdulásait, valamint a szélszívó hatásai ellen nyújt védelmet.
A szél az épületekre szélnyomást és szélszívást fejt ki, ennek következtében légörvények keletkeznek így a lapostetőkre szívóhatást gyakorol.
Ragasztásos rögzítés (pl. hideg bitumennel, nem oldószeres ragasztókkal, purhabokkal )
A hőszigetelő tábláknak és az aljzatának megfelelően tapadóképesnek kell, hogy legyenek, alkalmasnak kell lenniük a ragasztáshoz.
A párazáró szigetelésre ragasztott hőszigeteléskor, a párazáró réteg minden esetben alufólia betétes bitumenes lemezek alkalmazhatók, amely teljes felületén (lángolvasztással ragasztva) kapcsolódik az aljzathoz.
A bitumenes lemezzel készített csapadékvíz elleni szigetelés felújításánál, a teljes felületű ragasztást kerülnünk kell, mert a teljes felületén leragasztott réteg alatt a pára nem képes szabadon eltávozni, amely következtében gőzhólyagok keletkeznek, ami a csapadékvíz elleni szigetelés kora előtti tönkre meneteléhez vezethet.
Mechanikai rögzítés
Mechanikus rögzítés alkalmazásakor minden esetben kihúzási próbával kell meggyőződni, a rögzítés megfelelő teherbírásáról. A rögzítőelemek fajtáját, helyzetét és számát össze kell hangolni az aljzat és a szigetelő lemez típusával, valamint a várható igénybevételekkel.
Trapézlemez tetőknél leginkább a mechanikus, rögzítésmód alkalmazható.
Hátránya a rögzítési pontok hőhidakat eredményeznek.
20 m-es tetőmagasságig a rögzítőelemek száma mezőben 3db/m2 , tetőszéleknél 6db/m2 , sarkokban pedig 9db/m2. A rögzítőelemek sem kémiailag sem pedig mechanikusan még hosszútávon sem károsíthatják a szigetelő lemezeket.

Leterheléses rögzítés
Leterheléses rögzítés olyan esetekben alkalmazható, ahol statikailag megengedett, ahol a födém terhelése megengedhetővé teszi a fölé kerülő súlytöbbletet.
Egy fordított rétegrendű tetőnél, mikor a hőszigetelés a vízszigetelés fölé kerül minden esetben leterheléses rögzítés alkalmazandó.
A hőszigetelő táblákat, az elválasztó rétegeket a leterhelést, csak a vízszigetelés teljes befejezése után, valamint a vízszigetelés vízzel elárasztásos tesztelése után érdemes beépíteni.
A leterhelés készülhet
-kavicsleterheléssel 16/32 szemcse nagyságú kulékavicsból
-zúzott kavicsra helyezett betonlapokkal
-zöldtető esetében pedig a fölé kerülő rétegrenddel pl. termőfölddel
-betonozással terasztetőknél
Lábazat hőszigetelése
A lábazatok hőszigetelését sok esetben figyelmen kívül hagyják holott minimális plusz kiadással jelentős problémákat kerülhetnek el.
Minél nagyobb eltérés van a hőszigetelt fal, valamint a nem hőszigetelt fal felület között, annál kimagaslóbb problémákat okoz a hőhíd hatása. Melynek következtében nedvesség lecsapódás, dohosodás és penészesedéshez is vezethet.
Lábazat szigetelésére csak zártcellás hőszigetelés alkalmazható, amely ellenáll a mechanikus igénybevételeknek, valamint a hőszigetelő képessége nem romlik tartós nedvességhatások esetén.
Vízszigetelésre helyezett lábazati szigetelést minden esetben csak ragasztással szabad rögzíteni.

EPS 100 polisztirol
Lépésálló hőszigetelés, olyan helyen alkalmazandó, ahol elengedhetetlen a mechanikus igénybevételeknek való ellenállás. Nem járható lapostetőszigeteléseknél, terasztetőknél, padló szigeteléseknél. Az EPS 100-as hőszigetelő lapok nyomószilárdsága 100 kPa.
Hőszigetelés vízfelvételre képes, ami rontja a hőszigetelő képességét, ezért távol kell tartani nedvességhatásoktól, páralecsapódásoktól.

Lépésálló rockwool kőzetgyapot szigetelőanyag:
Nem csak kitűnő hőszigetelő anyag, hanem jó hangszigetelő is egyben.
Nem éghető anyag. Polisztirol hőszigetelésből készült nagyobb felületeknél, kőzetgyapotból beépített 1-2 méteres sávok alkalmazásával gátolják meg az esetleges tűzeseteknél a tűz tovább terjedését.
XPS hőszigetelés
A fordított rétegrendű hasznosított tetőknél kiváló megoldás az XPS hőszigetelés, hiszen ezen területeken kiemelt követelmény a magas nyomószilárdság. Járműforgalommal terhelt tetők esetén az XPS hőszigetelés védi a mechanikai behatásoktól az alatta elhelyezkedő csapadékvíz szigetelést. Parkolótetőknél ajánlott a csapadékvíz szigetelést teljes felületen ragasztani.
Elválasztó réteg
Hőszigetelésre elválasztó réteg szükséges mert meggátolja a finomabb szemcsék bejutását a hőszigetelésbe. Védelmet nyújt a mechanikai sérülésekkel szemben
Ha a hőszigetelésre kerülő csapadékvíz elleni szigetelő anyag PVC-ből készül akkor közéjük páraáteresztő elválasztó réteget kell alkalmazni.

Évek U (W/m2K) Átlagos hőszigetelő anyag vastagság (cm)
1958 0,96
1980 0,40 10
1987 0,40 10
1993 – 10
2017 0,25 20 – 25